Hjem >> helse >> Hva er de 8 stadiene i livet ifølge Erikson?

Hva er de 8 stadiene i livet ifølge Erikson?

8 stadier av livet

Erik Erikson var en berømt tysk-amerikansk psykolog fra det 20. århundre

Erik Erikson var en berømt tysk-amerikansk psykolog fra det 20. århundre. Han er kjent for sine arbeider innen utviklingspsykologi og psykoanalyse. Han populariserte begrepet identitetskrise og teorien om psykososial utvikling. I følge hans teori om psykososial utvikling går et individ vanligvis gjennom åtte stadier i løpet av livet. Disse åtte stadiene er som følger:

 1. Spedbarnsalder:tillit vs mistillit
 2. Småbarn:Autonomi vs skam og tvil
 3. Førskoleår:initiativ vs skyldfølelse
 4. Tidlige skoleår:industri vs mindreverdighet
 5. Ungdom:identitet vs rolleforvirring
 6. Ung voksen alder:intimitet vs isolasjon
 7. Middels voksen alder:Generativitet vs stagnasjon/selvabsorpsjon
 8. Sen voksen alder:Egointegritet vs fortvilelse

Disse åtte stadiene beskriver effekten av sosial interaksjon på måten individer modnes. Denne teorien er en avgjørende del av utviklingspsykologien fordi den utdyper de ulike utfordringene et individ står overfor under utviklingen. Selv om det er åtte utviklingsstadier, fullfører ikke et individ nødvendigvis ett stadium for å gå til det neste. Erikson foreslo at hvert stadium av livet har to motstridende konsepter. Selv når et individ ikke overvinner utfordringene på sitt nåværende stadium, vil de gå videre til neste stadium. Manglende evne til å overvinne en spesiell utfordring kan imidlertid fortsette å påvirke individet i påfølgende stadier til de overvinner dem. Dermed vil en pjokk som lever i skam og selvtillit gå videre til førskoleår for å møte nye motstridende konsepter (initiativ vs skyldfølelse). De vil imidlertid fortsatt bli påvirket av utfordringer med skam og selvtvil til de overvinner det.

 1. Trinn 1 – spedbarn: Tillit vs mistillit:Dette stadiet spenner fra når et individ er født til det er 18 måneder gammelt. Selv om enkeltpersoner i alle aldre kan ha tillitsproblemer, er utfordringen den kraftigste i spedbarnsalderen. Hvis behovene til et spedbarn blir godt ivaretatt, utvikler de tillit til omsorgspersonene sine. Spedbarn som blir forsømt eller som ikke blir tatt godt vare på, kan skape mistillit til andre. Dyden med dette stadiet er håp. Et spedbarn som utvikler tillit på dette stadiet, vokser til å bli håpefullt i vanskelige tider om at noen vil hjelpe dem med å overvinne krisen.
 2. Trinn 2 – Småbarn: Autonomi vs skam og tvil:Dette stadiet starter når en pjokk er 18 måneder gammel og varer til de er 3 år. Småbarn er når et lite barn lærer å gjøre ting på egenhånd. Hvis omsorgspersonene oppmuntrer og roser pjokk til å være selvstendig, utvikler de selvtillit og autonomi. Slike småbarn blir individer med en vilje til å gjøre ting. Hvis pjokk er motløs eller ler av omsorgspersonene, innprenter de en følelse av skam og selvtillit.
 3. Trinn 3 – førskoleår: Initiativ vs skyldfølelse:Førskoleår starter når et barn er 3 år og slutter når de er 5 år. Barn på dette stadiet fokuserer på å gjøre ting på egenhånd og sette sine mål og mål. Hvis omsorgspersonene oppmuntrer dem, vokser de til å bli individer som tar initiativ og har en mening med livet. Hvis de blir kritisert eller demotivert av omsorgspersonene, utvikler de skyldfølelse hos dem.
 4. Trinn 4–Tidlige skoleår: Industri vs mindreverdighet:Dette stadiet starter når barnet er 5 år og slutter ved 12 års alder. På dette stadiet blir personen bevisst på seg selv som individ. Deres prestasjoner ved studier eller idrett på skolen kombinert med ros og støtte fra lærere og jevnaldrende gjør dem arbeidsomme eller kompetente. Hvis de ikke klarer seg bra på studier eller fritidsaktiviteter, føler de seg mindreverdige. Dette kan også skje når de ikke får ros av lærere og jevnaldrende.
 5. Trinn 5 – ungdomsårene: Identitet vs rolleforvirring:Dette stadiet starter når en person er 12 år og slutter ved 18 år. Begrepet "identitetskrise" kommer fra dette utviklingsstadiet. I løpet av denne fasen prøver individet å oppdage hvem de er og deres mål og prioriteringer. Basert på disse erkjennelsene setter de mål for sitt voksne liv. Ungdom som blir ignorert eller overbelastet av forventningene til jevnaldrende, familie og lærere, lykkes kanskje ikke med å etablere sin identitet og utvikler en følelse av forvirring om deres behov og mål.
 6. Trinn 6 – Ung voksen alder: Intimitet vs isolasjon:Ung voksen alder er perioden mellom 18 og 40 år. Individer som lykkes med å bygge relasjoner i løpet av denne fasen opplever intimitet, mens de som ikke klarer det kan falle i isolasjon og ensomhet.
 7. Trinn 7 – Middels voksen alder: Generativitet vs stagnasjon/selvabsorpsjon:Personer mellom 40 og 65 år faller i denne kategorien. Generativitet er når de innprenter en følelse av omsorg og ansvar når de overfører læringen sin til neste generasjon gjennom foreldre eller veiledning. Hvis den enkelte er bitter eller ulykkelig, kan de forbli rastløse og isolerte uten å gi noe positivt bidrag til samfunnet.
 8. Trinn 8 – sen voksen alder: Ego-integritet vs fortvilelse:Dette stadiet involverer personer som er i alderen 65 år og eldre. Hvis disse personene føler seg tilfredse og er stolte over det de gjorde i livet, viser de sin visdom og aksepterer alder med ynde. De som tror at de har underprestert eller angrer, blir fortvilet.