Hjem >> allergi >> HACCP Training - Vital Mat prinsipper for å holde Mat Safe

HACCP Training - Vital Mat prinsipper for å holde Mat Safe

De mennesker som er i bransjen for å tilby spiselige produkter, kan de være i stand til å sette sine øyne på HACCP retningslinjer mattrygghet. Standarder for å holde edibles fullt trygt for forbruk er kjent for å være et grunnleggende behov, i mellomtiden konseptet skissert i Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), som er opptatt av å ta sikker praksis til en helt ny verden.

Det er flere viktige prinsipper for å ta hensyn til. Generelt: For at systemet søker å oppnå er å hindre fullstendig forurensning ved forskjellige nivåer av produksjon fra forberedelse til fordeling. Det er faktisk en stor beslutning å legge vekt på forebygging fremfor starte produksjon siden ser inn hvert kritisk punkt selv før fordeling faktisk sikrer at ingen liten fare eller forurensning er savnet. Har du noen ide om slike prinsipper?

Så langt som det første prinsippet om HACCP trening er opptatt av, det fokuserer hovedsakelig på å analysere farer. Dette er faktisk det viktigste steget der faktisk mulige farer er identifisert for nesten alle aldersgrupper av produksjoner. En revisor er fullt opptatt av å identifisere elementer som er kjemisk, fysisk eller biologisk i naturen. Hazard kan definitivt ta form av mikrober, fysiske partikler eller giftstoffer.

Når du identifisere den potensielle faren med hell, så du må sette øynene på andre prinsippet som beveger seg på å bestemme kontrollpunktene i den kombinasjonen kan forebygges. Etablering av kontrollpunkter kan være så praktisk som skisserte en prosedyre som rå element håndtering, pakking, matlaging og distribusjon.

Å snakke om den tredje prinsippet er det en kombinasjon av flott konsept bak første og andre prinsipper. Ved dette punkt blir minimums- eller maksimumsgrenser vanligvis angitt for hver spesifikk styring punkt, for å beskytte kombinasjons. Det vanligste eksempelet på dette er minimumsvarmeinnstillinger for matlaging bestemte spiselige ting.

Så langt som den fjerde mattrygghet prinsippet er opptatt av, er det først og fremst opptatt av å tilrettelegge den tredje prinsippet ved å definere prosedyren ganske klart og personer med ansvar for overvåking av kontrollpunktene. Dette indikerer klart at det er en klar dokumentasjon for å følge på hvordan hvert trinn av produksjonen er kontrollert og også hvem som gjør slike oppgaver regelmessig.

Videre hovedsak konsentrerer femte prinsippet om å ta flere korrigerende tiltak i tilfelle kontroller viser at standardene er ikke riktig oppfylt. Imidlertid tar den sjette prinsipp ideen om å kontrollere systemet for observasjon mer effektivt i seg selv. Så må det være en vanlig prosess på plass som ser inn utstyr og verktøy som er nødvendig for å overvåke hele produksjonsprosessen.