Hjem >> hjertesykdom >> Gjenoppta sex innen måneder etter et hjerteinfarkt knyttet til lengre overlevelse

Gjenoppta sex innen måneder etter et hjerteinfarkt knyttet til lengre overlevelse

.content-repository-content img {object-fit:cover; }

Forskning vi ser på

Noen ganger bekymrer par seg for å starte seksuell aktivitet igjen etter at en partner har hatt hjerteinfarkt. Men en ny studie har funnet ut at det å gå tilbake til vanlige nivåer av seksuell aktivitet innen få måneder etter et hjerteinfarkt er knyttet til forbedret overlevelse.

Studien, publisert online 23. september, 2020, ved European Journal of Preventive Cardiology , inkluderte 495 seksuelt aktive mennesker som ble innlagt på sykehus for et første hjerteinfarkt i 1992 eller 1993. Alle var 65 år eller yngre (gjennomsnittsalderen var 53) og 90% var menn.

Etter en median oppfølging på 22 år, 43% av deltakerne hadde dødd. Personer som opprettholdt eller økte hyppigheten av seksuell aktivitet i løpet av de første seks månedene etter et hjerteinfarkt, hadde en 35% lavere dødsrisiko sammenlignet med personer som avstod fra eller reduserte seksuell aktivitet. Resultatene kan gjenspeile andre faktorer knyttet til forbedret helse, for eksempel bedre kondisjon og et godt forhold til ektefellen, studie forfatterne notat. Fortsatt, funnene skal hjelpe dempe frykten for å gjenoppta sex etter å ha kommet seg etter et hjerteinfarkt.

Bilde:© monkeybusinessimages/Getty Images