Hjem >> helse >> Kan ADHD kureres?

Kan ADHD kureres?

Det finnes ingen kjent kur for ADHD

ADHD kan ikke kureres. Tidlig diagnose og behandling med en god behandlingsplan kan hjelpe en person med å håndtere symptomene sine. Behandlingen av ADHD avhenger av flere faktorer som:

 • Alder
 • Alvorlighetsgraden av symptomene
 • Overveiende symptomer (overveiende hyperaktiv-impulsiv, uoppmerksom eller begge deler)

Behandlingen av ADHD innebærer kombinert bruk av atferdsterapi og medisiner.

 • For barn under seks år behandles ADHD med atferdsterapi. Dette inkluderer opplæring av foreldrene til å håndtere de potensielle problemene barnet kan møte. Medisiner er kanskje ikke nødvendig på dette stadiet, og atferdsterapi og foreldrerådgivning er alt som trengs.
 • For barn seks år og oppover gis medisiner sammen med atferdsterapi og opplæring av foreldrene. ADHD påvirker barnets forhold til familie og andre barn i tillegg til å påvirke evnen til å være oppmerksom eller sitte stille på skolen. Derfor bør omsorgspersoner på skolen få opplæring i å håndtere atferdsproblemer hos barnet. Omsorgspersonene, skolelærerne, foreldrene må finne et alternativ som er best for barnet.
 • Adekvate håndteringsplaner for ADHD inkluderer nøye overvåking, oppfølging og nødvendige behandlingsendringer av legen.

Atferdsterapi inkluderer:

 • Opplæring av foreldre i atferdshåndtering
 • Atferdsmessige intervensjoner i klasserommet
 • Personintervensjoner som fokuserer på atferd
 • Opplæring av organisasjonsferdigheter

Medisiner inkluderer:

Stimulanter: Stimulerende midler er de mest kjente medisinene for ADHD. De er de mest brukte ADHD-medisinene. Dette er hurtigvirkende medisiner og har vist seg å håndtere symptomer hos omtrent 70-80 % av barn med ADHD. De sentralstimulerende medisinene inkluderer:

 • Fokalin (deksmetylfenidat)
 • Dexedrine (dekstroamfetamin)
 • Adderall, Adderall XR (amfetamin/dekstroamfetamin)
 • Vyvanse (Lisdexamfetamine)
 • Concerta, Daytrana, Metadate, Methylin, Ritalin, Quillivant XR (Methylphenidate)
 • Ikke-stimulerende midler:Disse medisinene virker ikke like raskt som sentralstimulerende midler, men effekten kan vare i opptil 24 timer.
 • Atomoksetin (Strattera)
 • Guanfacine (Intuniv)
 • Klonidin (Kapvay)

Kosttilskudd: Visse kosttilskudd med omega-3-fettsyrer har vist en viss fordel ved ADHD.

Enkelte daglige aktiviteter kan hjelpe med å håndtere ADHD-symptomer på en daglig basis:

 • Ta medisiner som anvist. Hopp aldri over medisiner.
 • Lag en daglig planlegger eller en tidsplan som skal følges. Still inn en alarm når en bestemt oppgave skal utføres.
 • Å trene pusteøvelser vil bidra til å roe ned sinnet og fokusere bedre. Dette inkluderer å puste inn og ut, dyp pusteaktivitet i 10 minutter daglig.
 • Å kutte ned på distraksjoner, opprettholde et rent arbeidsbord vil bidra til å bli mer produktiv på jobben.
 • Å pleie hobbyer som hagearbeid, maling, spill vil bidra til å fjerne overflødig energi og redusere hyperaktivitet hos barn og voksne.
ADHD hos voksne: Minst en tredjedel av barna med ADHD har fortsatt symptomene i voksen alder. Behandlinger for voksen ADHD kan omfatte medisinering, psykoterapi, utdanning eller trening, eller en kombinasjon av behandlinger

Hva betyr ADHD?

Attention Deficit Hyperactivity Disorder eller ADHD er en medisinsk tilstand som påvirker en persons atferd som fører til følgende symptomer:

 • Mangel på oppmerksomhet (manglende evne til å holde fokus)
 • Rustløshet
 • Hyperaktivitet (overdreven bevegelse som ikke passer til innstillingen)
 • Impulsivitet (å handle fort i øyeblikket uten å tenke)

Det er en av de vanligste nevroutviklingsforstyrrelsene (relatert til vekst og utvikling av hjernen) hos barn. Selv om ADHD først blir sett og diagnostisert hos barn, kan det fortsette inn i voksen alder. Symptomene blir tydeligere når barnets omgivelser eller rutine endres, for eksempel når de begynner å gå på skolen eller når de bytter by eller skole.

Foreldre til barn med ADHD rapporterer ofte at barnet deres er uoppmerksomt, handler uten å tenke (impulsivitet) eller er veldig aktivt eller rastløst. Symptomene kan bli bedre med alderen, selv om mange pasienter rapporterer å oppleve symptomer på ADHD som angst, manglende evne til å konsentrere seg og problemer med å sove i voksen alder.

Får det til ADHD å se for mye på TV?

I følge forskningsstudier er ADHD ikke forårsaket av å se for mye TV. Faktorer som å spise for mye sukker, visse typer foreldreteknikker eller sosiale faktorer som fattigdom, familiekonflikter og kaos er ikke involvert i å forårsake ADHD. Disse faktorene kan forverre ADHD-symptomer hos visse personer. Men det er ingen bevis som er sterke nok til å konkludere med at de er hovedårsakene til ADHD.